Οργανωτές

Εισαγωγή
Χαιρετισμοί
Παράλληλες εκδηλώσεις
Φωτογραφίες
Εκθέτες
Οργανωτές
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις

Οργανωτές:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Λακωνίας
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας

Συνδιοργανωτής:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με τη συμμετοχή:

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας
Eργοστάσιο ΛΑΚΩΝΙΑ


Last update: 29 February 2008 Designed and developed by Heliowebs